Noord Holland, Netherlands


Current Noord Holland News

Noord-Holland moet citeria voor startkaart Wind op Land onderbouwen - Agriholland (persbericht)
De provincie Noord-Holland wil de bestaande windturbines in de provincie herstructureren. Tegelijkertijd heeft zij met het Rijk afspraken gemaakt om meer windenergie op land op te wekken. De provincie stelt daarom een structuurvisie herstructurering ...
Fri, 22 Aug 2014 11:21:50 GMT